Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednobunkovce
bičíkovce, blefaroblasty, bunkové ústa, bunkový konečník, bunkový pažerák, cytopharynx, cytoproct, cytopyge, cytostoma, dierkavce, gamogónia, hemosporídie, jadrový dualizmus, kokcídie, kokcidióza, konjugácia, koreňonožce, leishmanióza, macronucleus, malária, meňavky, micronucleus, mrežovce, oocysty, panôžky, pelikula, potravová vakuola, pseudopódie, pulzujúce vakuoly, riasničkavce, schizogónia, schizonty, slncovky, spavá choroba, sporozoity, synkarion, tráviaca vakuola, trichomoniáza, trypanozomiáza, výtrusovce

Mnohobunkovce
archenteron, blastocél, blastoporus, blastula, choanocyty, cnidoblasty, ektoderm, endoderm, ephiry, gastrula, gemule, golierikaté bunky, gonozoity, Haeckelov biogenetický zákon, hubky, hypnotoxín, koloblasty, koraly, medúzové štádium, medúzovce, mezoderm, mezoglea, morula, nematocyty, neoténia, nepŕhlivce, osculum, pŕhlivé bunky, pŕhlivce, planula, planuly, polyp, polypové štádium, polypovce, prvočrevo, rhopálium, spikuly, strobilácia

Prvoústovce
cefalizácia, coelom, trochofóra

Kmeň: Ploskavce
bilharzióza, cenurus, cysticercoid, cysticercus, echinococcus, hlavička, koracídium, larvocysta, motolice, onkosféra, pásomnice, parenchým, plerocercoid, ploskulice, procercoid, proglotidy, protonefrídie, schizocél, scolex

Kmeň: Okrúhlovce
hlístovce, mastax, trichíny, trichinelóza, vírniky

Kmeň: Mäkkýše
črevný záves, cardo, glochídium, hepatopankreas, hlavonožce, lastúra, lastúrniky, metanefrídie, nefrídie, radula, typhlosolis, ulita, ulitníky, zámok

Kmeň: Obrúčkavce
črevný záves, clitellum, metanefrídie, mnohoštetinavce, nefrídie, opaskovce, opasok, parapódie, typhlosolis

Kmeň: Článkonožce
šťúriky, šťúry, šváby, švehly, žiabrovce, akarinóza, blanokrídlovce, blchy, bzdochy, chelicery, chrobáky, dokonalá premena, dvojkrídlovce, entomológia, hmatadlá, hmyz, imago, kôrovce, klepietka, klepietkavce, kliešťová encefalitída, kokón, kosce, kukla, larva, lymská borelióza, mixocél, mnohonôžky, motýle, nedokonalá premena, pavúkovce, pavúky, pedipalpy, rovnokrídlovce, roztoče, scabies, stigmy, stonôžky, svrab, trachey, trilobitovce, vážky, vši, vzdušnice, vzdušnicovce

Druhoústovce
ascídie, bezčrepovce, bezblanovce, blanovce, chordáty, chorda dorsalis, chrbtica, chrbtová struna, columna vertebralis, Hesseho očká, hydrolymfa, neurocel, ostnatokožce, plášť, plášťovce, salpy, stavovce, tunicín, tunika, vršovky

Trieda: Kruhoústnice
mihule, minoha

Trieda: Drsnokožce
žraloky, Lorenciniho ampuly, plakoidné šupiny, raje

Trieda: Ryby
úhory, žiabre, bočná čiara, choánové, chrupkokostnaté, ichtyológia, ihly, kaprozúbky, kapry, kostnaté, lúčoplutvé, ostrieže, platesy, plynový mechúr, slepe, stopkatoplutvé, tresky

Trieda: Obojživelníky
červone, žaby, žubrienky, batrachológia, mloky

Trieda: Plazy
šupináče, alveolárny chrup, chameleóny, gekóny, hady, hatérie, jaštery, kaparax, kloaka, korytnačky, krokodíly, leguány, plastrón, scinky, slepúchy, temenné oko, užovky, varany, veľhady, vretenice

Trieda: Vtáky
čajky, ďatlovce, bahniaky, bežce, behák, brodivce, chriaštele, dravce, holuby, hrabavce, hrvoľ, kŕmivé vtáky, kiwi, kloaka, kormidlové perie, krakle, kukučky, letce, letky, nekŕmivé vtáky, obrysové perie, páperie, pštrosy, papagáje, perie, plavce, podchvostová žľaza, prelietavé vtáky, sťahovavé vtáky, sovy, spevavce, stále vtáky, trtáčová žľaza, tučniaky, vajce, veslonožce, vzdušné vaky, zúbkozobce, zobák

Trieda: Cicavce
živorodce, chobot, chobotnatce, dvojitozubce, hibernácia, hlodavce, hmyzožravce, kloaka, mäsožravce, nepárnokopytníky, neprežúvavce, netopiere, párnokopytníky, placentovce, plutvonožce, podsrstie, poloopice, prežúvavce, primáty, proboscis, sirény, slabozubce, srstice, vačkovce, vajcorodce, veľryby, vtákozobce, vyššie primáty

Živočíšne tkanivá
šľachy, aktín, chondrín, chondroblasty, chondrocyty, chondrogénna osifikácia, chrupka, chrupková osifikácia, dezmogénna osifikácia, elastická chrupka, elastické vlákna, epitelové tkanivo, fibroblasty, Haversove kanály, Haversov osteón, hladké svaly, hubovitá kosť, husté väzivo, hyalínna chrupka, kolagénne vlákna, kosť, kostná dreň, kostnatenie, lamelárna kosť, lamelózna kompaktná kosť, mezenchým, myocyty, myofibrily, myokard, myozín, nervové tkanivo, neuróny, neurogliá, ochrupkovica, okostica, osifikácia, osifikačné centrá, osseín, osteoblasty, osteocyty, perichondrium, periost, pleximorfná kosť, plsťovitá kosť, prevodový systém srdca, priečne pruhované svaly, spojivové tkanivo, srdcový sval, svalové tkanivo, svalové vlákna, tendo, tukové bunky, väzivo, väzivová chrupka, väzivová osifikácia

Oporná sústava
chitínový pancier, chorda dorsalis, chrbtica, chrbtová struna, columna vertebralis, kĺby, koralové útesy, lastúra, schránky, ulita, vnútorná kostra, vonkajšia kostra

Pohybová sústava
aktívny pohyb, bičíky, brvy, chemotaxia, fototaxia, kinéza, kožnosvalový vak, končatiny, meňavkovitý pohyb, panôžky, pasívny pohyb, piadivý pohyb, pseudopódie, reaktívny pohyb, segmentovaná svalovina, svaly, taxie

Dýchacia sústava
žiabre, žiabrové lupienky, žiabrové oblúky, achraglobín, chlorokruorín, difúzia, echinochróm, erytrokruorín, hemerytrín, hemocyanín, hemoglobín, hemolymfa, kožné dýchanie, pľúca, pľúcne alveoly, pľúcne mechúriky, pľúcne vačky, plynový mechúr, stigmy, tracheálne žiabre, trachey, vnútorné žiabre, vonkajšie žiabre, vzdušné vaky, vzdušnice

Obehová sústava
žiabrové srdcia, hemolymfa, hydrolymfa, krv, lymfa, miazga, otvorený cievny systém, pľúcny krvný obeh, srdce, telový krvný obeh, uzavretý cievny systém

Tráviaca sústava
čepiec, črevný záves, žľaznatý žalúdok, žľazy, abomasus, bachor, bodacie orgány, bunkové ústa, bylinožravé živočíchy, choanocyty, cuciak, cytopyge, cytostoma, difúzia, exocytóza, fagocytóza, fagozóm, filtračný orgán, gastrovaskulárna sústava, golierikaté bunky, hepar, hepatopankreas, hrvoľ, klky, kniha, mäsožravé živočíchy, mikroklky, mimobunkové trávenie, mimotelové trávenie, omasus, osculum, pankreas, pečeň, podžalúdková žľaza, radula, reticulum, rumen, slez, svalnatý žalúdok, tráviaca rúra, tráviaca vakuola, typhlosolis, vnútrobunkové trávenie, vnútrotelové trávenie

Vylučovacia sústava
čeľustné žľazy, antenálne žľazy, Bojanov orgán, difúzia, homeostáza, Malpigiho rúrky, maxilárne žľazy, mesonephros, metanefrídie, metanephros, nefrídie, nefrón, nephros, obličky, plamienkové bunky, pravé obličky, predobličky, pronephros, protonefrídie, prvoobličky, pulzujúca vakuola, solenocyty, tykadlové žľazy

Nervová sústava
ústredná nervová sústava, cefalizácia, difúzna nervová sústava, gangliá, gangliová nervová sústava, kruhová nervová sústava, medzimozog, miecha, most, mozgový kmeň, mozoček, mozog, neurón, obvodová nervová sústava, pásová nervová sústava, periférna nervová sústava, predĺžená miecha, predný mozog, rúrková nervová sústava, radiálna nervová sústava, rebríčková nervová sústava, rozptýlená nervová sústava, stredný mozog, uzlová nervová sústava, zadný mozog

Zmyslové orgány
čapíky, adekvátny podnet, anosmatické živočíchy, bočná čiara, bubienok, chemoreceptory, chuťové poháriky, diaľkové chemoreceptory, exteroreceptory, facetové oči, feromóny, fotoreceptory, hmatové chlpy, hmatové telieska, interoreceptory, komorové oči, kontaktné chemoreceptory, makrosmatické živočíchy, mechanoreceptory, mikrosmatické živočíchy, miskovité oči, omatídium, ploché oči, prúdový zmysel, prah intenzity, proprioreceptory, rádioreceptory, receptory, sietnica, slimák, sluchové kostičky, sluchovopolohový orgán, statocysta, statokinetický orgán, statolity, stredné ucho, termoreceptory, tyčinky, tympanálne orgány, vlastné rádioreceptory, vnútorné ucho, vonkajšie ucho, zložené oči

Základy etológie
atrapy, behaviorizmus, fyziologický výskumný smer, izolácia zvierat, Lorenz, modelové situácie, Pavlov, priame pozorovanie, Tinbergen, výskum učebných schopností, vlastná etológia, von Frisch

Vrodené správanie
útekové správanie, anonymné živočíšne spoločenstvo, biologické rytmy, druhovo špecifické správanie, endogénne podnety, exogénne podnety, hravé správanie, imponovanie, inštinktívne správanie, inštinktívny automatizmus, kľúčový podnet, komfortné správanie, komunikácie živočíchov, materské - opatrovateľské správanie, náhodné zoskupenie, náhradné správanie, naznačené správanie, neanonymné individualizované spoločenstvá, obranné správanie, orientačné správanie, párové spoločenstvá, potravové správanie, predsvadobné správanie, pud, ritualizované správanie, rozmnožovacie správanie, signalizácia, sociálne správanie, societa, systém sociálnej dominancie, teritoriálne správanie, ukončovacie správanie, uspokojenie, vyhľadávacie správanie

Naučené správanie
fakultatívne učenie, generalizácia, imprinting, obligatórne učenie, vhľad, vpečatenie